Kamuya 2013 yılında 47 bin geçici personel alımı yapılacak!

Kamuya 2013 yılında 47 bin geçici personel alımı yapılacak!

Kamuya 2013 yılında 47 bin geçici personel alımı yapılacak!Kamu kurum ve kuruluşlarında 2013 yılında istihdam edilecek azami geçici personel sayısı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararı''yla, özelleştirme uygulamalarının ardından işsiz kalıp, tekrar kamuya dönen geçici personelin istihdam koşulları düzenlendi.

Buna göre, bu yıl geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin kişi istihdam edilecek ve bunların istihdam süresi, 11 ay 28 günü geçmeyecek.

Bu karar uyarınca istihdam edilecek yükseköğrenim mezunu geçici personele 21 bin 250, lise ve dengi okul mezunlarına 19 bin 275, ilköğretim mezunlarına (ilkokul veya okuryazar dahil) 17 bin 275 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık brüt ücret ödenebilecek.


GEÇİCİ PERSONEL ALACAK KURUMLAR


Kararda, 2013 içinde geçici personel istihdam edecek kuruluşlar ile personel sayıları da şu şekilde belirlendi:

KURUM ADI ADEDİ
Avrupa Birliği Bakanlığı 50

Adalet Bakanlığı 4.500

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 600

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50

Gençlik ve Spor Bakanlığı 50

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3.500

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 300

İçişleri Bakanlığı 4.500

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.000

Maliye Bakanlığı 1.500

Milli Eğitim Bakanlığı 15.000

Milli Savunma Bakanlığı 50

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.000

Sağlık Bakanlığı 1.000

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500

Danıştay Başkanlığı 100

Yargıtay Başkanlığı 150

Devlet Personel Başkanlığı 50

Gelir İdaresi Başkanlığı 800

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.500

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2.500

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 100

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 250

Karayolları Genel Müdürlüğü 250

Orman Genel Müdürlüğü 1.500

Spor Genel Müdürlüğü 150

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.250

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 250

Üniversiteler 3.500

TOPLAM: 47.000

Yorumlar

reis

kpss aranıyormu acaba

özlem

neye göre alım olacak hiç bir bilgi henuz yok.....

selim emir 05349235050

başvurular nezaman yapılacak