Başbakan Erdoğan'ın bugünkü konuşması

Başbakan Erdoğan'ın bugünkü konuşması

Başbakan Erdoğan'ın bugünkü konuşması.İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları..Başbakan Erdoğan'ın Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu konuşması

Terör Türkiye'nin istikametini değiştirmek istiyor. Ancak bizler gerekeli önlemleri alıyoruz. Terör karşısında kararlı bir siyasi iradeye sahibiz.

 

Güvenlik güçlerimizle teröristlerle mücadele konusunda sarsılmaz bir cesarete sahiptir. Savunma sanayisine yaptığımız yatırımların neticesini almaya devam ediyoruz. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğu teknolojiyi üretir hale gelmiş durumdayız. Önümüzdeki yıllarda çok daha hayati neticeler elde edeceğiz.

 

Bilim ve Tenknoloji Yüksek Kurulu'muza 15. kez başkanlık ediyorum. Geçtiğimiz 10 yılda bilime ve bilimsel gelişmeleri desteklemeye yönelik adımların en önemlileri bu toplantılardır. Çalışmalarımız artık belli bir düzeye ulaşmıştır. Bütün bakanlıklarımızın, üniversitelerimizin gündeminde her geçen gün daha fazla yer tutuyor. Sadece 2011 yılı başından bugüne kadar ARGE destekleri kapsamında 1462 projeye 338 milyon lira verdik.

 

Bilim insanları ve öğrencilere sağlanan burs çerçevesinde 18 bin kişiyi 81 milyon liralık kaynakla destekledik.

 

Yeni teşvik sistemine göre 6. bölgeye yapılan yatırımlara ilave vergi teşvikleri getiriyoruz. Melek yatırımcı olarak adlandırılan fikri olan ancak sermayesi olamayanları gelir vergisinden muaf tuttuk. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almaya başladık. Bugün bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmeler konusu da 10 yıl öncesiyle mukayese edilmeyecek bir noktaya geldik. 

TÜBİTAK, ilk yerli gözlem uydusu RASAT'ı fırlatmıştı.

 

Göktürk uydumuzu da fırlatmayı düşünüyoruz. Bilgi ve bilgi güvenliği merkezi 3 boyutlu mayın arama sistemi geliştirilmiştir. Ankara, Kocaeli,Sakarya ve Bursa'da bilim merkezlerinin kurulmasına yönelik protokoller imzalanmıştır. Türkiye bilim teknoloji ve yenilik alanında köklü değişim yaşıyor. ARGE odaklı firmaları desteklememiz gerekiyor. Tüm bunlar için de eğitim ve bilgi birikimine insan kaynağına ihtiyacımız var. Yetişmiş insan ihtiyacımızın karşılanması konusunu ayrıntılı olarak görüşeceğiz.

Yorumlar